Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby provozovatel webu – Petr Malec, IČ: 75248255 (dále jako „provozovatel“) zpracovával vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

Rozsah zpracování vašich osobních údajů

Provozovatel bude vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém jste je poskytli v souvislosti s přihlášením odběru e-mailových newsletterů. Provozovatel bude zpracovávat váš e‐mail, někdy také křestní jméno a příjmení.

Účel zpracování vašich osobních údajů

Provozovatel bude vaše osobní údaje zpracovávat za účelem zasílání informací z oblastí blízkých tématice webu krasneplaze.cz, tedy zejména o plážích, cestování, dovolené apod. a také včetně informací o nových článcích na jmenovaném webu.

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování je váš souhlas a skutečnost, že vaše osobní údaje jsou nezbytné pro naplnění účelu rozesílání marketingového newsletteru. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 – (dále jako „GDPR“).

Doba, po níž budou vaše osobní údaje zpracovávány

Provozovatel bude vaše osobní údaje zpracovávat, dokud souhlas neodvoláte.

Jaké informace tento web shromažďuje

Komentáře

U každého komentáře je možné zadat email a své jméno. Slouží pro případ, že byste chtěli v budoucnu komentář smazat. Uvedený email poslouží k ověření žádosti. Dále je z jednosměrně zašifrovaného řetězce vašeho emailu vygenerován přes službu Gravatar váš profilový obrázek. Skutečný email anebo jméno použít nemusíte. Oba údaje lze použít smyšlené.

Ke každému komentáři je dále ukládána IP adresa návštěvníka a řetězec user-agent (název a verze prohlížeče). Tyto dva údaje se používají k detekci spamu.

Tato data jsou uchovávána po dobu existence komentáře. V momentě kdy je smazán článek ke kterému komentář patří anebo samostatný komentář, tak jsou permanentně smazány z databáze.

Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší emailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

Odběr komentářů

Na některých webech máte možnost přihlásit se k odběru komentářů, pokud někde bude na článek reagovat. V tomto případě je uložen váš email

Cookies

Na stránce se využívají Cookies, což jsou malé soubory, které si ukládá váš prohlížeč. Většinou slouží k uložení individuálního nastavení.

  • PHPSESSID – Pokud vyplníte komentář, zapamatuje si obsah políček jméno, email, web. Slouží k ulehčení dalšího komentování. Komu se chce vše vyplňovat znovu?
  • Google Analytics – Externí počítadlo návštěvnosti od Google. Zjišťuje informace o vašem prohlížeči, IP adresu a odkud jste na stránku přišli. Slouží k zjištění, který obsah se vám líbí, odkud jste se o webu dozvěděli a také jak bych měl technicky web upravit aby byl pro návštěvníky přívětivější. Po 14 měsících se vše maže a zůstávají jen anonymní souhrnná data.
  • doubleclick.net, rlcdn.com, mookie1.com a další partneři Google – Reklamní systém patřící Google pod službu AdSense. Na základě textu článku anebo vašeho předchozího zájmu (například hledání na Google) vám zobrazuje reklamu. Google se významnou měrou podílí na uhrazení nákladů na provoz webů.
  • Sklik.cz – reklamní systém patřící pod Seznam.cz

Zpracovatelé

Zpracovatelé jsou fyzické anebo právnické osoby, které se starají o výše uvedené osobní data.

Marketing a reklama

  • Google (Google Ireland Limited), Seznam (Seznam.cz, a.s.) – Tyto společnosti mají přístup k osobním údajům jako je IP adresa, internetový prohlížeč, rozlišení obrazovky anebo zdali máte povolené technologie jako Flash, Java. Předává se přes reklamní systém Google AdWords, Google Analytics, Sklik.

Technika

Jedná se o hostingové společnosti, kde jsou uložené soubory, databáze a emaily. Všechny tyto společnosti musí mít splňovat nařízení EU 2016/679 General Data Protection Regulation.

  • Savana s.r.o. –  poskytovatel webhostingu
  • WEDOS Internet, a.s. – poskytovatel webhostingu a externího úložiště pro zálohování

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Tento váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně (!!) odvolat, a to prostřednictvím odhlašovacího odkazu, který je součástí každého newsletteru. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Osoby s přístupem k vašim osobním údajům

K vašim osobním údajům bude mít přístup provozovatel a jeho kolegové, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny požadavky GDPR, a kteří budou dostatečně chránit vaše práva a vaše osobní údaje. Těmito osobami jsou techničtí a marketingoví pomocníci. Tyto osoby budou mít přístup k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu, pokud to bude nutné pro poskytnutí služby a splnění zákonných požadavků.

Kontaktní údaje správce

Provozovatele můžete kontaktovat na emailu: info@petrmalec.cz. Provozovatel je oprávněn požadovat prokázání vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k vašim osobním údajům, ale pravděpodobně to dělat nebude.

Vaše práva související s ochranou vašich osobních údajů

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.

Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. Námitku je nutné podat provozovateli. V případě, že vznesete námitku proti zpracování za účelem e-mailového marketingu, provozovatel osobní údaje v tomto rozsahu dále zpracovávat nebude, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 GDPR.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Povinnost poskytnout osobní údaje. Následky neposkytnutí osobních údajů

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí vám žádná sankce. Předchozí tři věty říkají zhruba totéž. Nicméně pokud osobní údaje poskytovateli neposkytnete, nebude vám moci posílat úžasné newslettery. Je zcela na vašem uvážení, zda chcete tato sdělení odebírat, či nikoliv.

Závěr

Všechny weby jsou postaveny tak, aby pro jejich provoz bylo potřeba minimum osobních dat, popřípadě žádná. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů není smlouvou ale prohlášením. Může se kdykoliv podle potřeby změnit. Jakoukoliv změnou však nejsou nijak dotčena vaše práva.
Všechny weby využívající redakční systém WordPress jsou aktualizovány neprodleně pokud je vydána bezpečnostní aktualizace. Navíc u nich bylo provedeno několik úprav, které ještě více zvyšují jejich bezpečnost.